Tietokoneharjoitus 2

Tehtävä 5

Piirra gammajakauman tiheysfunktion kuvaaja kun kappa=2 ja lambda=1.

y<-seq(0.01,6,0.01)
kappa<-2
lambda<-1
z<-lambda^kappa*y^(kappa-1)*exp(-lambda*y)/gamma(kappa)
plot(y,z,type="l")