Markkinariskin analyysi 806330A 806630S

Kurssin kuvaus

Markkinariskin analyysi on 5 op:n sovelletun matematiikan ja tilastotieteen aine-opintojen kurssi, joka kuuluu kvantitatiivisen rahoituksen koulutusohjelmaan.

Kurssilla käsitellään arvopaperiportfolion riskin hallinnan matemaattisia perusteita. Kurssilla opetetaan eri tapoja mitata portfolion riskiä sekä ääriarvoteoriaa ja finanssiaikasarjojen mallintamista. Sisältö:

Esitietoina suositellaan tilastotieteen perusteiden tuntemista.

Bologna description

Luennot

Luennot pidetään syksyn 1. periodilla 2014 salissa M204 maanantaisin 10-12 ja keskiviikkoisin 14-16.

Luvut viittaavat kirjaan McNeil, A. J., Frey, R., and Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools.

Laskuharjoitukset

Laskuharjoituksia pidetään 7 kertaa. Harjoitukset pidetään tiistaisin kello 16.15-17.45 salissa M302.

Harjoituksista voi saada lisäpisteitä. Lisäpisteitä annetaan suorassa suhteessa tehtyjen tehtävien määrään. Lisäpisteiden suurin määrä on 10. Koko kurssin maksimipistemäärä on 30, koska tentissä on 5 tehtävää ja jokaisesta tehtävästä voi saada 6 pistettä. Täydet pisteet voi siis saada pelkästään tenttiin osallistumalla.

Tentti

Tentti pidetään laitoksen yleistentissä 27.10.2014.

Kirjallisuus

Kurssin pohjana oleva kirjallisuus

Aiheeseen liittyvä suositeltava kirjallisuus

Aiheeseen liittyvä yleistajuinen kirjallisuus

Luennoitsija

Jussi Klemelä

Kesäkuu 2014