Rahoituksen tilastotiede 806628S 806357A

Kurssin kuvaus

Rahoituksen tilastotiede on 5 op:n sovelletun matematiikan ja tilastotieteen syventävien opintojen kurssi. Kurssin voi suorittaa myös aineopintotasoisena.

Kurssilla opetetaan arvopaperien ja johdannaisten päätyypit, futuurien ja optioiden hinnoittelun peruskäsitteet, hinnoittelu arbitraasin ja tilastollisen arbitraasin avulla, futuurien arbitraasivapaa hinta, myynti- ja osto-option pariteetti, optioiden hinnoittelu yhden ja monen askeleen binäärimallissa, Black-Scholes hinnoittelu ja hinnoittelua epätäydellisissä malleissa. Kurssilla opetetaan lisäksi arvopaperisalkun valinnan ja arvioinnin perusteet, Markowitzin teoria portfolion valinnalle, utiliteetin odotusarvon maksimointi ja utiliteetin ehdollisen odotusarvon maksimonti portfolion valinnassa.

Esitietoina suositellaan todennäköisyyslaskennan perusteiden tuntemista.

Bologna description

Luennot

Luennot pidetään syksyn toisella periodilla 2014 tiistaisin 12.15-13.45 ja torstaisin 14.15-15.45. Luentosali on TE320.

Laskuharjoitukset

Laskuharjoituksia pidetään 7 kertaa. Harjoitukset pidetään keskiviikkoisin 16.15-17-45 salissa M304. HUOM. Aika on muuttunut alunperin ilmoitetusta.

Harjoituksista voi saada lisäpisteitä. Lisäpisteitä annetaan suorassa suhteessa tehtyjen tehtävien määrään. Lisäpisteiden suurin määrä on 10. Koko kurssin maksimipistemäärä on 30, koska tentissä on 5 tehtävää ja jokaisesta tehtävästä voi saada 6 pistettä. Täydet pisteet voi siis saada pelkästään tenttiin osallistumalla.

Tentti

Tentti pidetään laitoksen yleistentissä 15.12.2014.

Kirjallisuus

Kurssiin liittyvää suositeltavaa kirjallisuutta

Luennoitsija

Jussi Klemelä

Kesäkuu 2014