Tilastollinen päättely II 805611S

Kurssin kuvaus

Tilastollinen päättely II on 10 op:n tilastotieteen syventävien opintojen kurssi.

Kurssilla keskitytään lähinnä parametrisiin malleihin liittyviin päättelyperiaatteisiin, erityisesti uskottavuusfunktioon (likelihood function) perustuvaan päättelyyn:

Lisäksi kurssi käsittelee tilastollista päättelyä parametrittomissa ääretönulotteisissa malleissa sekä uusio-otannan käyttöä tilastollisessa päättelyssä: 1) estimaattorien tehokkuus, 2) uusio-otanta, 3) parametriton funktion estimointi, 4) adaptiivinen estimointi.

Esitietoina suositellaan 800120P Analyysi I, 800322A Analyysi II, 805310A Tilastollinen päättely I.

Bologna description

Luennot

Luennot pidetään keväällä 2015. Luennot ovat tiistaisin 10-12 salissa M204 ja torstaisin 14-16 salissa M304.

Luentokurssi kestää 14 viikkoa siten, että kurssiin kuuluu yhteensä 28 kahden tunnin luentokertaa, eli yhteensä 56 tuntia luentoja.

Laskuharjoitukset

Laskuharjoituksia pidetään 14 kertaa. Laskuharjoitukset ovat keskiviikkoisin 16-18 salissa M304. Harjoitukset alkavat 21.1.2015.

Harjoituksista voi saada lisäpisteitä. Lisäpisteitä annetaan suorassa suhteessa tehtyjen tehtävien määrään. Lisäpisteiden suurin määrä on 10. Koko kurssin maksimipistemäärä on 30, koska tentissä on 5 tehtävää ja jokaisesta tehtävästä voi saada 6 pistettä. Täydet pisteet voi siis saada pelkästään tenttiin osallistumalla.

Tentti

Tentti pidetään laitoksen yleistentissä 11.5.2015.

Kirjallisuus

Kurssin pohjana oleva kirjallisuus

Kurssiin liittyvää suositeltavaa kirjallisuutta

Luennoitsija

Jussi Klemelä

Huhtikuu 2015